08/05/2011

Permainan Untuk Anak Tatih-Aktiviti bersama Ibu Bapa 18-24 Bulan

Buku in dapat membantu anda mengembangkan pelbagai kemahiran anak-anak yang berusia sekitar 12-18 bulan untuk tumbesarannya. Nikmati keseronokan bersama anak anda! Pelbagai permainan yang mudah seperti Permainan Menconteng, Meniup Biuh, Lihat Hujan Itu, Ba,Ba,Cak! dan banyak lagi dapat membantu anak tatih anda mempelajari pelbagai kemahiran, seperti:

* Keseimbangan
* Koordinasi
* Penyelesaian Masalah
* Bahasa
* Kemahiran Motor
* Kreativiti
* Pendengaran

Permainan Untuk Anak Tatih-Aktiviti bersama Ibu Bapa 12-18 Bulan

Buku in dapat membantu anda mengembangkan pelbagai kemahiran anak-anak yang berusia sekitar 12-18 bulan untuk tumbesarannya. Nikmati keseronokan bersama anak anda! Pelbagai permainan yang mudah seperti Permainan Menconteng, Meniup Biuh, Lihat Hujan Itu, Ba,Ba,Cak! dan banyak lagi dapat membantu anak tatih anda mempelajari pelbagai kemahiran, seperti:

* Keseimbangan
* Koordinasi
* Penyelesaian Masalah
* Bahasa
* Kemahiran Motor
* Kreativiti
* Pendengaran

Permainan Untuk Bayi-Aktiviti Bersama Ibu Bapa 6-12 Bulan

Akhirnya...dengan penuh keyakinan, buku yang ditunggu-tunggu ini telah berjaya diterbitkan! Mengandungi lebih daripada 50 jenis permainan yang dilengkapi ilutrasi menarik, seperti Bermain Dengan Jari, Serangga Sudah Datang, Terbang Bayi Terbang!, Keseronokan Bergolek, dan bnyal lagi aktivti menarik yang boleh dilakukan bersaman bayi anda. Ketahuilah aktiviti-aktiviti yang dapat membentuk kemahiran kendiri, kordinasi gerakan badan serta kamahiran sosial bayi. Raikan keseronokan bersama bayi anda.

Permainan Untuk Bayi-Aktiviti Bersama Ibu Bapa 0-6 Bulan

Akhirnya...dengan penuh keyakinan, buku yang ditunggu-tunggu ini telah berjaya diterbitkan! Mengandungi lebih daripada 50 jenis permainan yang dilengkapi ilutrasi menarik, seperti Bermain Dengan Jari, Serangga Sudah Datang, Terbang Bayi Terbang!, Keseronokan Bergolek, dan bnyal lagi aktivti menarik yang boleh dilakukan bersaman bayi anda. Ketahuilah aktiviti-aktiviti yang dapat membentuk kemahiran kendiri, kordinasi gerakan badan serta kamahiran sosial bayi. Raikan keseronokan bersama bayi anda.

Bayi Pintar-Bermain Sambil Belajar 6-12 Bulan

Bayi Pintar 6-12 bulan padat dengan pelbagai permainan seperti Terbang Jauh, Cak Boo!, Siapakah itu?, Jom Bersenam!, dan banyak lagi aktiviti yang dapat membantu anda membina keupayaan minda bayi serta membentuk dan menggalakkan kemahiran yang akan dicapai oleh bayi anda.

Bayi Pintar-Bermain Sambil Belajar 0-6 bulan

Bayi Pintar 0-6 bulan padat dengan pelbagai permainan seperti Terbang Jauh, Cak Boo!, Siapakah itu?, Jom Bersenam!, dan banyak lagi aktiviti yang dapat membantu anda membina keupayaan minda bayi serta membentuk dan menggalakkan kemahiran yang akan dicapai oleh bayi anda.

27/04/2011

PENDIDIKAN AWAL PRA-SEKOLAH

  • Siri set buku dan DVD pendidikan awal terbaik untuk pengajaran anak-anak pada peringkat awal umur sebelum memasuki alam persekolahan.
  • Menggunakan kesedaran fonemik (bahan bacaan) - pengajaran kemahiran asas membaca & menulis bagi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris & Jawi yang terkini.
  • Aktiviti pelajaran, pengukuhan dan pengayaan yang menepati garis panduan Kurikulum Prasekolah.
  • Maklumat dan panduan pengajaran untuk ibu bapa dan guru pada setiap muka surat.

      
 

Copyright 2008 All Rights Reserved | Legasi Bestari Designed by Bloggers Template | Exercise Equipment | Watch Movies